Над 160 000 клиенти на ЧЕЗ избраха електронна фактура вместо нейния хартиен вариант

През 2014 г. бяха направени 30 000 нови регистрации

Към момента услугата „Електронна фактура“ се използва от над 160 000 клиенти на ЧЕЗ, което на практика означава, че са спестени 6,3 млн. листа хартия и са спасени над 700 дървета.

„Електронното обслужване е бъдещето на услугите, не само в нашия бранш. Възможности като електронната фактура не само повишават качеството и бързината на обслужване, но по този начин даваме своя принос към опазването на изчерпаемите природни ресурси. Интересът към обслужването по интернет нараства всяка година – между 15 и 20% годишно се увеличава броят на клиентите, използващи нашите електронни услуги“, каза Зорница Йорданова, директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Електронната фактура все по-бързо започва да замества хартиения носител. Получаването ѝ осигурява на клиентите ни защита на личните им данни, навременно получаване на информацията и достъп до фактурите отвсякъде и по всяко време. От 2013 година ЧЕЗ осигури на клиентите си и достъп до персонален онлайн архив с всичките им фактури.

81% от регистриралите се за електронна фактура са го направили по интернет, а останалите клиенти за заявили услугата по телефон и в Център за обслужване на клиенти.

Електронната фактура може да бъде заявена безплатно на www.moiteuslugi.bg, www.cez.bg,в Центровете за обслужване на клиенти или с едно обаждане на 0700 10 010. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер, оторизационен код и имейл адрес. След регистрацията клиентите могат да следят документите си както в електронния архив на сайта, така и на посочения от тях имейл адрес.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg