Свлачище събори дървета върху електропровод на ЧЕЗ и остави Железница без ток

Свлачище събори дървета върху електропровод на ЧЕЗ в местността Косанин дол, община Панчарево. Вследствие на аварията без електрозахранване днес останаха селата Железница и Плана. Екипите на ЧЕЗ положиха усилия и успяха да подадат напрежение в Железница чрез алтернативни схеми на електрозахранване. В момента служители на компанията отстраняват повредите, като за целта ще има краткотрайни прекъсвания на тока и в с. Бистрица и част от кв. Горубляне. Съборените дървета са извън сервитутната зона на електропроводите на ЧЕЗ .

 „Просеките, които имаме право да правим са с определени параметри и не можем да прочистваме дървета извън тях, дори те да са рискови за електрозахранването. Вследствие на снежната буря през миналата седмица все още протичат различни явления и падат дървета, което създава предпоставка за повреди по електрическите съоръжения. Това е и причината и днес дървета да се стоварят върху наш електропровод“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане в ЧЕЗ Разпределение България.

В края на миналата година ЧЕЗ Разпределение България направи редица ремонти на електропроводите, които захранват Железница и Бистрица, както и прочистване на сервитутната им зона. В резултат непланираните прекъсвания в двете населени места спаднаха наполовина. Авариите след тези дейности се дължат само на екстремните метеорологични условия, които високо в планината, където достигат електропроводите,  са още по-тежки. За да повиши сигурността на електрозахранването в Бистрица и Железница, ЧЕЗ се ангажира да извърши още един планов ремонт през 2015 г., с което броят на непланираните прекъсвания ще бъде намален допълнително.

Следващата седмица представители на ръководството на ЧЕЗ Разпределение България ще се срещнат с кмета на с. Железница и представители на местното население и ще обсъдят вече предприетите и планираните през 2015 г. стъпки за подобряване на електрозахранването в района.