ЧЕЗ предлага да се въведат облекчени нормативни процедури при изпълнение на изпълнение на инфраструктурни проекти с обществено значение

 Компанията вложи 1 млн. лв. за отстраняване на повредите в резултат на природните бедствия

 Екстремните метеорологични условия от началото на 2015 г. причиниха многобройни тежки  аварии по мрежата на ЧЕЗ Разпределение България. Всеки ден, в т.ч. и през почивните дни, бяха мобилизирани минимум по 150 екипа които изминаха 29 000 километра, обходиха и провериха повече от 15 000 км въздушни линии и обследваха над 1500 стълба и над 1000 трафопоста като отстраниха над 500 аварии средно напрежение.

В резултат на наводненията, мокрия снеговалеж, комбиниран с бурни ветрове и обледявания в областите Видин, Монтана, Враца и Ловеч през 2014 г. аварираха 38 електропровода, бяха пречупени  253 стълбове и подменени над 10 км проводници. Отстраняването на щетите, предизвикани от авариите в тези области и възстановяване на електроснабдяването възлизат на 1 милион лева.

„Хората ни са истински герои, работиха при нечовешки условия, често пъти се налагаше да носят материалите на гръб през преспите и да режат паднали дървета, за да достигнат до мястото на повредата“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение.

Регулаторните решения, с които се намали драстично делът на ЧЕЗ в крайната цена за клиентите, сложните административни, нормативни и бюрократични процедури за строителство и въвеждане в експлоатация на обекти от електроенергийната мрежа на ЧЕЗ,  градоустройствени пречки, заедно с неблагоприятните климатични промени, изправиха компанията пред нови предизвикателства в условията на ограничени финансови възможности.

ЧЕЗ постоянно работи по проекти за подобряване на качеството и сигурността на захранването, но в общия случай, за да бъде изпълнен един проект - от неговото проектиране до получаване на всички разрешителни за строеж и изпълнение - минават от една до три  години. Допълнителното забавяне на проектите е свързано с неприложена регулация, застрояване на имоти извън регулация и сложен разрешителен режим при изпълнение на просеки в планинските и горски райони.

Подобряването на обслужването на клиентите в Западна България изисква стратегически подход и взаимодействие между компания, общини и потребители. ЧЕЗ ще предложи на общините и институциите проект за изработване на пътна карта за дългосрочни решения в планинските, крайградските и селските райони.