Потребителският съвет към ЧЕЗ България предложи мерки за възстановяване на доверието в енергетиката

Сред дискутираните възможности са въвеждане на единна фактура и създаване на национален енергиен омбудсман

Състоянието на българската енергетика и най-вече тежката криза на доверие в нея бяха обсъдени на първото за годината заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България. Участниците в дискусията предложиха конкретни мерки за връщане на доверието в сектора чрез създаване на национален енергиен омбудсман и въвеждане на единна фактура за електроенергия, която да се прилага от всички доставчици на територията на България и да бъде ясна и разбираема.

„За да се върне доверието в енергетиката, са необходими диалог и прозрачност в работата на всички участници в сектора. Потребителите се нуждаят от сигурност, че има кой да ги изслуша, да се застъпи за тях, те искат да са спокойни, че има институции, които се грижат конкретно за техните интереси. В същото време сега повече от всякога стана ясно, че потребителите искат и имат право да бъдат добре информирани за своите месечни сметки за електроенергия, за сумите и сроковете на отчитане и плащане. Вярваме, че единната фактура ще осигури равнопоставеност на всички потребители и ще отговори на въпросите им, свързани със сметките за електроенергия“,каза Петър Докладал регионален мениджър на ЧЕЗ за България, който бе гост на заседанието.

ЧЕЗ е първата компания на българския пазар, която преди две години създаде институцията енергиен омбудсман с цел да се улесни комуникацията с клиентите. В резултат на работата на омбудсмана бяха въведени редица нови практики в дейността на компанията в България, които са от полза за клиентите, като например прилагане на снимков материал при изпълнени задания, извършване на метрологична експертиза за сметка на дружеството след констатирано неправомерно ползване на електроенергия, включване на допълнителна информация в месечните фактури при промяна на цената на електроенергията.

Предложението за единна фактура бе отправено от ЧЕЗ за първи път през септември 2013 г. като начин за възстановяване на доверието в сектора. Тогава Потребителският съвет обсъди и предложи конкретна форма на единната фактура, която бе представена в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

„Като организация, фокусирана към клиентите, Потребителският съвет към ЧЕЗ България е готов да подкрепи всички усилия на правителството и обществените и потребителски организации за постигане на по-голяма прозрачност и яснота в сектора и по цялата верига. Убедени сме, че от това ще спечелят не само клиентите на ЧЕЗ, но всички потребители на електроенергийния пазар  България“, заяви Тодор Матев.