ЧЕЗ подобрява електрозахранването в Лозен с нова кабелна връзка

На среща в кметството компанията се ангажира в 3 месечен срок да повиши качеството на предоставяната услуга

На 06.02.15 г. представители на оперативното ръководство на ЧЕЗ Разпределение България посетиха с. Лозен, Община Панчарево и се срещнаха с кмета на община Панчарево – Димитър Сичанов, с главния инженер на район Панчарево – Николай Цеков, с кмета на Лозен – Васил Станчев, както и с представители на жителите на селото, за да обсъдят предстоящите стъпки за планирания от компанията проект.

ЧЕЗ изгради и на 17 декември 2014 г. включи в експлоатация нова възлова станция в Долни Лозен, с което електрозахранването в района беше подобрено. На втория етап от проекта, чието реализиране предстои, компанията ще изгради нова кабелна връзка, която ще позволи свързването с възловата станция и на Горни Лозен.  ЧЕЗ очаква разрешение за строеж и е в готовност веднага след неговото получаване да стартира изграждането на обекта. Компанията се ангажира в срок от три месеца проектът да бъде приключен, с което качеството на доставяната в Лозен електроенергия ще се завиши и ще се минимизира рискът от смущения в електрозахранването. Досега съществуващата схема на захранване на селото ще се поддържа в изправност и ще осигурява алтернативен вариант за електроподаване при евентуални аварийни прекъсвания.

Кметовете на Община Панчарево и село Лозен изказаха готовността да съдействат при необходимост, а представителите на ЧЕЗ Разпределение, от своя страна, декларираха готовността си реконструкцията да започне незабавно след издаването на разрешението за строеж. Компанията се ангажира и с повторна проверка на въздушните участъци от мрежата и отстраняване на евентуални открити забележки.