ЧЕЗ подменя кабел за подобряване на електрозахранването в район Нови Искър

Реконструкцията ще повиши качеството на доставяната електроенергия в село Мировяне

На 05.02.2015 г. представители на оперативното ръководство на ЧЕЗ Разпределение България посетиха с. Мировяне, район Нови Искър в Столична община и се срещнаха с кмета – г-жа Йорданка Панкова и с представители на жителите на селото, за да обсъдят предстоящите действия за изпълнение на планирани проекти и бъдещи стъпки за подобряване на електрозахранването в селото. 

ЧЕЗ информира ръководството на общината, че през следващата седмица завършва подмяната на  кабел 20 kW в район Нови Искър, с което качеството на електрозахранването ще бъде повишено и ще бъде занижен значително рискът от аварии в Мировяне. Компанията е предвидила в инвестиционната си програма изграждането на нов трафопост в селото и реконструкция на въздушната мрежа и е изготвила необходимите проекти. ЧЕЗ е в готовност да инвестира  160 000   лв. в двата проекта, но поради административни пречки, които са извън контрола на ЧЕЗ, все още не е получено разрешение за строеж. Разрешението не е получено, тъй като предоставеното от общината трасе за изграждане на кабелни линии средно напрежение, захранващи новия трафопост, преминава през частни имоти.  Кметът на Мировяне, Йорданка Панкова, се ангажира да съдейства за бързото преодоляване на проблема, с оглед изпълнение на този важен за селото проект. Представителите на ЧЕЗ Разпределение България, от своя страна, декларираха, че дружеството има готовност да започне изпълнението на реконструкцията на въздушната мрежа ниско напрежение, веднага след  уреждане на административната процедура.