Пожар в подстанция на ЕСО остави без електрозахранване клиенти на ЧЕЗ в област Монтана

Рано тази сутрин пожар предизвика авария в подстанция на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/, вследствие на което прекъсна електрозахранването на 4 извода, собственост на ЧЕЗ Разпределение България. Без електроподаване в момента са около 10 хил. клиенти на компанията в област Монтана. Екипи на ЧЕЗ полагат усилия да подадат електрозахранване на абонатите от други източници на напрежение, докато аварията в ЕСО бъде отстранена. Служителите на компанията ще направят всичко възможно да възстановят електрозахранването на клиентите.

Община Вълчедръм:

1.       гр. Вълчедръм

2.       с. Ботево

3.       с. Бъзовец

4.       с. Горни Цибър

5.       с. Долни Цибър

6.       с. Златия

7.       с. Игнатово

8.       с. Мокреш

9.       с. Разград

10.   с. Септемврийци

11.   с. Челни връх

Община Медковоц:

1.       с. Расово

Община Якимово:

1.       с. Долно Церовене

2.       с. Дългоделци

3.       с. Комощица

4.       с. Якимово