Близо 2000 души се възползваха от услугата на ЧЕЗ „ПЕРСОНАЛЕН СЪВЕТНИК“

Клиентите разсрочват фактури на средна стойност 150 лева за период от 3 до 6 месеца

Близо 2000 клиенти на ЧЕЗ са се възползвали от услугата „Персонален съветник“ от въвеждането й през декември 2013 г. до момента. Средният размер на фактурите, за които клиентите заявяват разсрочване, е 150 лева, като те се разпределят в 3 до 6 месечни вноски.

Услугата предоставя възможност за разсрочено плащане на фактурите за електроенергия и е създадена в помощ на потребителите, които изпитват затруднения с посрещането на разходите си за ток. Периодът за разсрочване на плащането и размерът на вноските се определят в личен разговор с клиента и са съобразени с индивидуалните му възможности.

„За много хора услугата „Персонален съветник“ е облекчение, тъй като им дава повече време и възможности за посрещане на разходите за електроенергия. Това е особено ценно през отоплителния сезон, когато по-голямото потребление води до по-високи сметки. Важно е да припомним обаче, че размерът на фактурата зависи най-вече от консумацията на ток в домакинството и разумното и отговорно потребление е в основата на намаляването на разходите“, каза Димчо Станев, директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Специалистите от ЧЕЗ препоръчват да се разсрочват сметки на стойностнад 100 лева, за период не повече от три месеца. Заявления за„Персонален съветник“ могат да се подават в Центровете за обслужване на клиенти на компанията.

В помощ на своите клиенти, които искат да намалят разхода на електроенергия в дома си, на корпоративния сайт www.cez.bg ЧЕЗ създаде специална подсекция „Енергийна ефективност“, където потребителите могат да намерят лесни и практични съвети, както и калкулатор за изчисляване на консумацията. Продължава да бъде в сила и временното удължаване на срока за безлихвено плащане на сметките от 10 на 20 дни.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg