ЧЕЗ отлага временно преустановяването на електрозахранването на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД - Перник

Транспортната компания се споразумя за няколкодневна отсрочка с ангажимент за представяне на нов погасителен план на натрупан над половин милион лева дълг към ЧЕЗ

Днес, 22.02.2015 г., се проведе  работна среща между ръководството на „ЧЕЗ Електро България“ АД, инж. Иван Иванов – кмет на гр. Перник и Милан Миланов - председател на Общински съвет Перник, във връзка натрупаните задължения към ЧЕЗ на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Перник. На срещата бяха представени предприетите мерки по стабилизиране финансовото състояние на дружеството и разплащане с доставчика на електрическа енергия. Беше постигнато споразумение ЧЕЗ да отложи с една седмица преустановяването на електрозахранването на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Перник, предвидено за днешния ден.

Причината ЧЕЗ да пристъпи към мярката за преустановяване на електрозахранването на тролейбусния транспорт са над половин милион лева задължения към ЧЕЗ и прекратеното плащане на текущите фактури за консумирана електроенергия в края на миналата година.

Задълженията са натрупани в периода 2012 - 2014 г. през който ЧЕЗ нееднократно сключва с дружеството протоколи за разсрочване на плащанията. Въпреки предоставената от ЧЕЗ възможност, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Перник продължава да трупа задължения, като през последните три месеца не е внесло плащания по дължимите за периода текущи  фактури.

„Съзнаваме тежкото финансово положение на фирмата и обществената значимост на предлаганата от нея услуга. Ситуацията е изключително неприятна, но при преустановеното плащане от страна на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Перник, сме длъжни да ограничим генерирането на бъдещи, несъбираеми вземания.Подкрепяме усилията на местната законодателна и изпълнителна власт за намиране на решение по казуса. Получихме уверения, че в рамките на няколко дни ще получим от новия управител на дружеството план с конкретни, писмени ангажименти и срокове за заплащане на просрочените задължения, с цел да не се стигне до изпълнение на крайната мярка. Затова взехме решение за едноседмична допълнителна отсрочка. “, казаПетър Баран, главен оперативен директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Пресцентър на ЧЕЗ България

моб. тел.: 0889 10 58 29; 0888 95 92 48

е-mail:communications@cez.bg