Над половината от инвестициите на ЧЕЗ през януари са за присъединяване на клиенти извън столицата

В София стартират проекти на стойност 137 хиляди лева

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва годината с 19 нови инвестиционни проекта на стойност 357 хиляди лева. От общия обем средства над половината, или 200 хиляди лева, ще бъдат предназначени за реализиране на договори за присъединяване извън столицата. Най-много средства са предвидени за присъединяване на клиенти в Благоевград – 49 хиляди лева.

В електроразпределителната мрежа на София ще бъдат вложени 137 хиляди лева, като най-голямата инвестиция в обем на 40 хиляди лева ще бъде в подмяна на трансформатор, реконструкция на трафопост и кабел ниско напрежение в район „Студентски“.

„Силно ограничените ни постъпления свиват инвестиционния ни ресурс  до минимум. Налага се да приоритизираме проектите, в които инвестираме, до най-неотложните. Съзнаваме, че това не е достатъчно за постигане на европейско качество на услугите, но правим максимума, с оглед на ограничения си ресурс“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

През 2014 г. ДКЕВР увеличи цената на електроенергията за потребителите в Западна България с 13%, но въпреки това делът на ЧЕЗ продължи да намалява и вече е едва 0,7% Това означава, че от 100,03 лв. месечна сметка на битов клиент, за поддържане и развитие на мрежата и за подобряване на обслужването в Западна България остават едва 68 ст. Този минимален дял е недостатъчен компанията да поддържа и развива най-дългата електроразпределителна мрежа в България с дължина 60 хиляди километра и да подобрява обслужването за над 2 милиона клиента с желаните темпове.