ЧЕЗ спази срока за 31-дневен отчет на електромерите в Западна България

Компанията ангажира 579 служители, които работиха извънредно през почивните дни

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД създаде необходимата организация и ангажира 579 служители, които работиха извънредно през почивните дни на 02, 03 и 04 януари 2015 г., за да спази нормативното изискване за срок на отчитане на електромерите не по-голям от 31 дни. През този период всички подлежащи на отчет обекти бяха посетени съгласно предварително обявения график.

Не бе осигурен достъп до 12,18% от възложените за отчитане електромери. На тези клиенти ЧЕЗ даде възможност сами да отчетат показанията на измервателните уреди. В случай, че клиентите не са се възползвали от предоставената опция, техните фактури ще бъдат формирани на база потреблението през аналогичен предходен период, както е записано в общите условия.

ЧЕЗ стриктно спазва нормативните изисквания за отчитане на електромерите на клиентите в Западна България за срок не по-дълъг от 31 дни.  Само минимална част, равняваща се на                  0,06% от извършваните всеки месец над 2 милиона отчета, е със срок на фактурата, надхвърлящ 31 дни. Най-често по-дългият срок се получава при самоотчет. Подобна ситуация имаше през ноември миналата година, когато делът на фактурите за по-дълъг срок достигна 0,1%. Причината тогава бяха големият брой самоотчети в резултат на новата цена на електрическата енергия, която влезе в сила от 1 октомври.

ЧЕЗ призовава всички свои клиенти, в случай че имат съмнения относно периода на отчитане, да подават сигнал в дружеството на денонощната информационна линия 0700 10 010, по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, или в Центровете за обслужване на клиенти. Всеки сигнал ще бъде разгледан с необходимите професионализъм и внимание.