Потребителският съвет към ЧЕЗ предложи по-активна комуникация с местните власти при аварии

Готовността на компанията за зимата бе обсъдена на XII заседание на съвета

Извършената от ЧЕЗ профилактика на мрежата и услугите, които компанията предлага на битовите клиенти, за да ги улесни през зимния сезон на 2014-2015 г., бяха темите, дискутирани по време на XII заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България, което се проведе на 12 декември 2014 г. в София. Обсъдени бяха конкретни препоръки какво да правят клиентите в случай на авария.

„Съветваме клиентите при прекъсване на електрозахранването да не бързат да звънят на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, а първо да изчакат 15-тина минути. Когато се обадят, те могат да използват автоматичното меню, достъпно на бутон 3, за да разберат какви са прекъсванията на електрозахранването в момента. С цел да бъде от полза за клиентите си, от тази година ЧЕЗ разработи уникална система на сайта си www.cez.bg, която дава информация в реално време за аварийните и планираните прекъсвания и кога се очаква да бъде възстановено електрозахранването“, каза Вежен Фотев, ръководител направление „Контактен център“ в ЧЕЗ България.

Зорница Йорданова, директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД разказа какви услуги предлага ЧЕЗ на клиентите си, за да ги улесни през зимния сезон – двойно по-дълъг срок за плащане на сметките, персонални съвети как е най-подходящо да бъдат разсрочат плащанията, конкретни съвети за енергийна ефективност и намаляване на месечните сметки.

Филип Йорданов, заместник-директор на дирекция „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД обясни в какво се състои профилактиката на мрежата, която компанията осъществява всяка година преди настъпване на зимния сезон с цел да намали риска от аварии. „ЧЕЗ няма законово задължение да извършва профилактика, прави я на база на вътрешни правила, за да осигури нормална работа на съоръженията през зимата и да намали риска от прекъсвания. Профилактиката предвижда всеки трафопост в Западна България да бъде обслужен веднъж на три години. С ограничения инвестиционен ресурс ЧЕЗ извършва само най-важните и належащи дейности“, каза Филип Йорданов.

Членовете на Потребителския съвет изразиха своите поздравление за създадената организация за посрещане на зимата и реакция при аварии. Те препоръчаха да се задълбочат отношенията и да се води по-активен диалог с местните власти и етажната собственост, за по-добра реакция в случай на аварии.