ЧЕЗ поиска ограничителен режим за снабдяване с електроенергия в 9 общини в област Видин

44 екипа работят за възстановяване на електрозахранването в засегнатите населени места

Във връзка с лошата метеорологична обстановка в Северозападна България „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпрати до Министерството на енергетиката писмо с искане за разрешение на ограничителен режим за електроснабдяването на населени места в 9 общини в Област Видин.  Регистрираните аварийни изключвания на електрозахранването са вследствие на ветрове и силни валежи, придружени с тежки обледявания на проводниците по въздушните електропроводи, довели до паднали стълбове, скъсани електропроводи и повреди по електроенергийните съоръжения. Процесът по отстраняване на повредите е допълнително затруднен от трудно проходимите, заледени пътища и продължаващия леден дъжд.

Към момента засегнати от лошата метеорологична обстановка са 25 хил. клиенти на ЧЕЗ в Област Видин. Мобилизирани са аварийни екипи от съседни области и в момента за отстраняване  на повредите работят 44 екипа. Ангажирана е необходимата тежка механизация – кранове, автовишки и багери. Продължава работата на служители на компанията и в Област Монтана, където без електрозахранване в момента са около 5 хил. клиенти. Очаква се повредите там да бъдат отстранение до края на деня.

Списък с общини и селища, обхванати от ограничителния режим за снабдяване с електрическа енергия:

 

Община Белоградчик:

с. Стакевци;

с. Праужда;

с.Крачимир;

с.Извос;

с.Чифлик;

с.Пролазница;

с.Гранитово;

с. Дъбравка;

част от с.Салаш;

част от гр.Белоградчик;

Община Чупрене:

с. Протопопинци;

с. Върбово;

Община Димово:

с. Бела;

с. Воднянци;

гара Орешец;

Община Ружинци:

с. Гюргич;

Община Кула:

с. Чичил;

с. Извор махала;

с. Големаново;

с. Тополовец;

Община Грамада:

с. Тошевци;

с. Бранковци;

 

Община Макреш:

с. Киряево;

Община Видин:

с. Войница;

с. Долни Бошняк;

 

Община Бойница:

с. Периловец;

с. Бориловец;

с. Шишенци;

с. Градсковски колиби;

с. Каниц;

с. Шипкови колиби;

част от с. Бойница;