Силно обледяване повреди 14 електропровода на ЧЕЗ в областите Видин и Монтана

За локализиране и отстраняване на повредите са мобилизирани 32 аварийни екипа

 Силно обледяване на електропроводите в областите Видин и Монтана повреди 14 електропровода на ЧЕЗ. В следствие на студения дъжд, силния вятър и  образувалия се лед, който натежава, има  счупени дървета, скъсани проводници и паднали стълбове. В област Видин без електрозахранване са 9262 клиента, а в област Монтана - 2907. За локализиране и отстраняване на повредите са мобилизирани 32 аварийни екипа с необходимата лека и тежка механизация и материали.

 

„Направили сме всичко възможно и сме създали необходимата организация за отстраняване на повредите по време на зимния период, но по-тежките метрологични условия влияят на мрежата, която в голямата си част е въздушна и уязвима. Полагаме всички усилия да отстраним авариите в максимално кратки срокове. Процесът по възстановяване на съоръженията е усложнен допълнително от заледените участъци по пътищата в региона. Работим в активно сътрудничество и координация с местните власти.“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

В края на ноември ЧЕЗ Разпределение България приключи  ежегодната профилактика на съоръженията по електроразпределителната мрежа в Западна България. Служителите на компанията извършиха профилактика на 4903 трафопоста, почистиха трасетата по мрежите ниско напрежение и бе направена термовизионна диагностика на 4707 трафопоста.

На цялата територия на ЧЕЗ разпределение България на разположение са 270 аварийни групи, оборудвани с нужните материали и инструменти. Осигурена е и необходимата високопроходима техника и специализирани автомобили – автовишки, автокранове и автобагери.