Средна сметка за електроенергия в Западна България през октомври е за 34 лева

С настъпването на отоплителния сезон потреблението традиционно се увеличава

Средната сметка за електроенергия за клиентите на ЧЕЗ за октомври е 34 лева, а средното потребление - 196 квтч. Данните на компанията показват, че повече от половината (54%) от битовите потребители в Западна България ще платят фактури в размер до 30 лева.

С понижаването на температурите и настъпването на отоплителния сезон потреблението на електроенергия традиционно се повишава. За сравнение през септември средната месечна консумация е била 178 квтч, а в дните с рязко застудяване (25 и 26 октомври) товарите по мрежата на ЧЕЗ са се увеличили средно с 24% в сравнение с предходните дни.

„За съжаление процентът на домакинствата в България, които се отопляват на електричество, е значително по-висок от този в останалите страни от Европейския съюз. Отново призоваваме към разумна и отговорна употреба на електроенергията. Напомняме на нашите клиенти, че в големите населени места мрежата не е проектирана да издържа отопление на ток и съответно повишените товари могат да доведат до претоварване и сривове в захранването“, каза Димчо Станев, Директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

За да подпомогне по-добрата информираност на потребителите и да им бъде от полза при планирането на разходите за електроенергия, през 2013 г. ЧЕЗ разработи пакет от мерки „С грижа за вас“. Той включва услуги в помощ на всеки клиент, който има нужда от разсрочване на плащанията, съвет за намаляване на консумацията на електричество или информация за компонентите на месечната му фактура.

Повече информация за пакета потребителите могат да намерят на уеб страницата www.cez.bg и в Центровете за обслужване на клиенти.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg