ЧЕЗтър събира детски рисунки с кауза

Виртуалният герой ЧЕЗтър, основен герой на микросайта на ЧЕЗ „Инвестираме в България“ /investiramevbulgaria.com/, вече получава детски рисунки за конкурса „Моето приключение с ЧЕЗтър“. Темата „Искам ЧЕЗтър да помогне на…“ кани участниците да представят важна според тях обществена кауза, която се нуждае от подкрепата на ЧЕЗтър.

Конкурсът стартира на 15 октомври и ще продължи до 30 ноември. В получените до момента рисунки предложенията на децата на кого да помогне ЧЕЗтър варират от опазването на околната среда до възможностите за разумно използване на електроенергия.

В надпреварата могат да се включат всички деца до 12 години, живеещи на територията на Западна България, където ЧЕЗ развива дейност. Детските творби трябва да бъдат изпращани по пощата на адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ 73, стая 305, за Първолета Митева, или по имейл - на parvoleta.miteva@cez.bg. Желателно е рисунките да са с формат, не по-голям от А-3 и да бъдат придружени от кратко описание на каузата, която детето смята, че трябва да бъде подкрепена. Няма изисквания за изобразителната техника.

ЧЕЗ ще подпомогне каузите, предложени от победителите в трите възрастови групи – до 6, до 9 и до 12 години. Освен подкрепа за идеите,избраните участници ще получат и по един комплект „Енциклопедия на знанието”. Описание на конкурса, както и правилата за участие в него, могат да бъдат намерени на уебсайтовете на ЧЕЗ – http://www.cez.bg и http://www.investiramevbulgaria.com/, и на фейсбук страницата „We care“ (https://www.facebook.com/www.cez.bg).

Инициативата „Моето приключение с ЧЕЗтър“ е част от програмата за корпоративна социална отговорност на ЧЕЗ „Инвестираме в България“, в рамките на която ЧЕЗ подпомага финансово и чрез доброволчески инициативи различни сфери от обществения живот в регионите в  Западна България. По програмата се субсидират проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата и млади таланти от различни сфери. От стъпването си в България преди 10 години ЧЕЗ инвестира над 580 000 лева в инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност.  Подробна информация за социално отговорните проекти на компанията е публикувана на investiramevbulgaria.com.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg