Над 130 клиенти посетиха мобилните приемни на ЧЕЗ

Въз основа на резултатите от инициативата ще бъдат набелязани конкретни мерки за подобряване на обслужването

Над 130 клиенти посетиха мобилните приемни, които ЧЕЗ организира в 14 града на територията на Западна България през октомври и ноември. По време на срещите бяха обсъдени конкретни потребителски въпроси, теми от сферата на клиентското обслужване, поддържането и реконструкцията на мрежата в отделни населени места, изместването на електромери и изграждане на нови съоръжения в съответните райони. Всеки въпрос, който е изисквал допълнително проучване и е останал без конкретен отговор по време на срещите, ще получи писмен отговор.

„Благодарим на местните власти за съдействието, което ни оказаха при организация на приемните. Инициативата е поредният пример за успешното сътрудничество, което развиваме от години. Срещите с потребителите ни позволяват да поддържаме активен диалог и да набелязваме конкретни мерки, с които ще се подобри работата на ЧЕЗ в полза на клиентите“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

По време на приемните на разположение на гражданите бяха регионалните ръководители от четирите основни направления в ЧЕЗ Разпределение – „Експлоатация и поддържане“, „Развитие на мрежата“, „Реализация на инвестициите“ и „Мерене и управление на данните“, както и представители на ЧЕЗ Електро и на „Обслужване на клиенти“ в ЧЕЗ България. Инициативата се проведе в градовете Кюстендил, Дупница, Сандански, Разлог, Благоевград, Ловеч, Видин, Бяла Слатина, Враца, Монтана, Перник, Ботевград, Плевен и Тетевен. Тя ще продължи през 2015 г.

Грижата за клиента е във фокуса на политиката на ЧЕЗ от стъпването на компанията на българския пазар преди близо 10 години. През 2013 г. компанията създаде две нови за България институции – енергиен омбудсман и потребителски съвет. Енергийният омбудсман има правомощия да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси от компаниите на ЧЕЗ в България, а Потребителският съвет, съвместно с експерти, потребителски и граждански организации, дава препоръки за подобрения в обслужването. В унисон със съвременните комуникации и начин на живот в началото на 2014 г. ЧЕЗ бе първата електроразпределителна компания, която пусна  мобилна версия на корпоративния си сайт www.cez.bg. Тя съдържа уникална функционалност, която дава възможност на клиентите в реално време да се информират за прекъсванията на електрозахранването и очакваното време за възстановяването му. Посетете m.cez.bg.