ЧЕЗ започва изграждането на нов трафопост в Благоевград

Над 30% от инвестициите през ноември са насочени към присъединяване на нови клиенти

 „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва през ноември изграждането на нов трафопост в благоевградския квартал „Яворов", в който ще вложи 160 хиляди лева. Проектът ще отклони една трета от планираните инвестиции през ноември в извън столицата, които възлизат на 497 хиляди лева.

Другият голям проект ЧЕЗ Разпределение през настоящия месец е реконструкция на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електрически табла на границата на собственост в община Самоков. В този проект ще бъдат вложени 80 хиляди лева.

В столицата „ЧЕЗ Разпределение България“ ще вложи 242,3 хиляди лева в 15 проекта. Общо на територията на Западна България започва реализацията на 29 инвестиционни проекта на обща стойност 739,3 хиляди лева. Близо една трета от тези средства ще бъдат насочени за изпълнение на ангажимента на ЧЕЗ по присъединяване на нови клиенти.

 
„Решението за изграждането на нов трафопост в Благоевград бе взето след организирана приемна на ЧЕЗ със съдействието на общината в края на октомври. Дойдоха много хора, които помолиха да ускорим проекта, след като наетият от тях инвеститор не е спазил своите обещания. Въпреки намаляващия ни инвестиционен ресурс, ние се постарахме да намерим решение на тяхната молба. Като доставчик на жизненоважна услуга наш приоритет е да се грижим за спокойствието и уюта на нашите клиенти“, каза Илия Чакъров, ръководител „Реализация ремонти и нови присъединявания“ в ЧЕЗ Разпределение България.

В резултат на регулаторните решения от началото на 2013 г. делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията непрекъснато намалява. Дори и след увеличението на крайната цена с около 2% от 1 октомври 2014 г. средствата, които остават в ЧЕЗ за обслужване на мрежата до домовете на 2 милиона клиенти, продължиха да намаляват. От сметка на битов клиент 100,03 лв. за поддържане на електроразпределителната мрежа в Западна България и подобряване на обслужването остават едва 68 стотинки.