ЧЕЗ Електро и ЧЕЗ Разпределение отчетоха загуба от 6,5 млн.лева за деветте месеца

Силно намалените приходи ограничават възможностите за инвестиции в подобряване на мрежата и услугите

Публичните компании на ЧЕЗ в България за снабдяване и разпределение на електроенергия отчетоха обща загуба в размер 6,5 млн. лева през първите девет месеца на 2014 г. Финансовата загуба на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е 3,674 е млн. лева, а на „ЧЕЗ Електро България“ АД - 2,826 млн. лева.

„Неблагоприятните регулаторни решения от началото на 2013 г. доведоха до рязко намаляване на приходите на компаниите на ЧЕЗ за снабдяване и разпределение на електроенергия. Дружествата имат все по-малко средства за задължителните разходи и инвестиции в поддържане на мрежата и обслужване на клиентите. Подобен отрицателен баланс ощетява и крайните клиенти, тъй като забавя модернизирането на мрежата и услугите“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През годините делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията за битовите потребители непрекъснато намалява – от 13% през 2006-2007 г. до по-малко от 0,7% през 2014 г. След последното ценово решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 октомври от сметка на битов клиент 100,03 лв. за поддържане на мрежата и развитие на услугите остават 68 стотинки. С тези минимални средства компанията трябва да поддържа и развива най-голямата електроразпределителна мрежа в България и да подобрява  обслужването за над 2 милиона клиенти.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg