Приключи работната група между ЧЕЗ и БЕХ относно бъдещата експлоатация на ТЕЦ „Варна“

На 31.10.2014 г. приключи работата на работната група между ЧЕЗ АД и БЕХ ЕАД за търсене на технико-икономическо решение забъдещата експлоатация на ТЕЦ „Варна“. Разработеният от двете компании финансов модел показа, че в настоящите условия на регионалния електроенергиен пазар, не е възможно да се структурира надежден бизнес проект за ТЕЦ „Варна“, който да обезпечи евентуална инвестиция в централата.

Обсъжданията бяха насочени към намиране на решение за възможността за бъдеща експлоатация на ТЕЦ „Варна“, при напълно пазарни и търговски условия, съгласно европейските и национални нормативни изисквания. Извършеният анализ предвиждаше работа на централата на свободен пазар. Основният вариант, разгледан от двете компании, бе намиране на подходяща форма за реализация на екологизация и последваща експлоатация на три блока на ТЕЦ „Варна“ (4-ти, 5-ти и 6-ти). В проекта се допускаше и участие на други партньори.

Разработеният финансов модел показа, че при настоящите цени на електроенергията на свободния пазар, цени на горивото и цени на емисиите на парникови газове, както и други относими фактори, евентуалната инвестиция в централата не е оправдана, тъй като ТЕЦ „Варна“ би произвеждала електроенергия на цена, която няма да е конкурентна на либерализирания пазар в региона.

„Ще продължим да търсим други възможности като например продажба на централата или отдаване под наем. Готови сме да обсъдим всякакви работещи варианти. При всички случаи след 01.01.2015 г. съгласно комплексното разрешително ще се наложи временно да спрем централата, тъй като тя не може да продължи да работи без да е извършена екологизация.“, заяви Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна“.

Ръководството на ТЕЦ „Варна“ има готовност при представяне на други проекти или аргументирани предложения от заинтересовани страни, съответстващи на националната и европейска нормативна рамка, да продължи дискусиите в търсене на решение за бъдещето на ТЕЦ „Варна“.