Новини от Пресцентъра за актуалната обстановка днес

Уважаеми клиенти,

В информация, излъчена от Пресцентъра на ЧЕЗ днес, 28.10.2014 г в 13:46 минути относно изключване на електрозахранването в някои населени места в община Ботевград, е допусната техническа грешка. Авариралата подстанция е собственост на ЕСО, а не на НЕК, както бе съобщено.

Моля да използвате тази информация.

С уважение,

Пресцентър на ЧЕЗ България
тел. 02/ 8958 369;
моб. 0884655075;

е-mail: communications@cez.bg