Клиентите на ЧЕЗ могат да проверяват сметките си за ток автоматично на 0700 10 010

Начало » Новини » Новини » Клиентите на ЧЕЗ могат да проверяват сметките си за ток автоматично  на 0700 10 010

18. 9. 2008

Клиентите на ЧЕЗ както битови, така и стопански могат да проверяват дължимите от тях суми за консумирана електроенергия чрез интерактивно гласово меню (IVR) на горещия телефон на дружеството. Потребителите трябва да се свържат с номер 0700 10 010 (денонощна телефонна линия на цената на един градски разговор), да следват гласовите инструкции и да въведат ИТН номера на електромера, за който искат да проверят дължимата сума. Системата автоматично проверява и съобщава на клиента дали има задължения и на каква стойност са те.

Клиентите на ЧЕЗ както битови, така и стопански могат да проверяват дължимите от тях суми за консумирана електроенергия чрез интерактивно гласово меню(IVR) на горещия телефон на дружеството. Потребителите трябва да се свържат с номер 0700 10 010(денонощна телефонна линия на цената на един градски разговор), да следват гласовите инструкции и да въведат ИТН номера на електромера, за който искат да проверят дължимата сума. Системата автоматично проверява и съобщава на клиента дали има задължения и на каква стойност са те.

Освен чрез интерактивна система за гласови отговори, потребителите на ЧЕЗ на територията на Западна България могат да проверяват задълженията си за електроенергия и на Интернет страницата на компанията – www.cez.bg. Там те могат да направят справка чрез въвеждане на ИТН или абонатен номер. Чрез избор на интересуващата ги фактура те получават информация за количеството електроенергия, което са консумирали, дължимата от тях сума, сроковете за плащане и датата, след която електрозахранването ще им бъде прекъснато при неплатени задължения. Системата за проверка на сметки на Интернет страницата на ЧЕЗ позволява клиентите да видят и историята на своите плащания от началото на 2004 г.

Средно 4 хиляди клиенти правят проверка на сметката си чрез телефонната линия 0700 10 010, а в сайта www.cez.bg средно на месец се правят 380 хиляди проверки на сметка.

Интерактивната система за гласови отговори (InteractiveVoiceRecord)eвъведена от ЧЕЗ през юни 2008 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Комуникация

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура