ЧЕЗ покани на среща представители на синдикатите

Компанията призова профсъюзите и служителите към конструктивна и открита дискусия 

 

Ръководството на ЧЕЗ България покани на среща представители на протестното митинг-шествие, организирано на 16 октомври 2014 г. от Федерацията на енергетиците „Подкрепа“ пред офиса на компанията в София. За съжаление те не се отзоваха и срещата не се състоя.

„Призоваваме за конструктивна и открита дискусия по въпросите, които повдигат синдикатите. Служителите са най-ценния ни актив и грижата за тях е наш основен ангажимент. Независимо от трудната ситуация, в която се намират всички компании на ЧЕЗ в България, правим всичко възможно, за да защитим интересите на нашите служители“, каза Минчо Минчев, изпълнителен директор на ТЕЦ Варна.

Досега ЧЕЗ многократно е информирала синдикатите и служителите за ситуацията и стъпките, които прави за удължаване на живота на ТЕЦ „Варна“. Компанията напомни на синдикатите, че ако желаят, могат да внесат свои предложения в специално създадената съвместна работна група с Българския енергиен холдинг.Групата, чиито мандат е до 31 октомври, ще обсъди и ще направи икономически анализ на всяко аргументирано предложение, което получи. В момента тя анализира възможността да се сформира проектно дружество, което да финансира екологизацията на трите по-нови блока на ТЕЦ „Варна“ (4-ти, 5-ти и 6-ти) и да вземе централата под наем.

„Като собственик, който до момента е вложил 600 млн. лева за закупуване и увеличаване на капитала на централата, ЧЕЗ има най-голям интерес да бъде намерена икономически обоснована възможност ТЕЦ „Варна“ да продължи да работи и да се запазят работните места. През последните две години, въпреки че търпяхме загуби и бяхме принудени да работим само по 5-6 месеца годишно, запазихме работните места, изплащахме възнагражденията коректно и продължихме да търсим решение за бъдещето на централата. Преговорите с БЕХ са част от тези усилия“, заяви Минчо Минчев.

ЧЕЗ ще продължи да информира своевременно и  редовно своите служители за процеса на търсене на решение за удължаване на живота ТЕЦ „Варна“.

ЧЕЗ е работила съвместно със синдикатите по редица въпроси, които засягат служителите на нейните компании в България. През последните години, в сътрудничество със синдикатите, ЧЕЗ предприе редица мерки за постепенно преодоляване на разликите в основните месечни работни заплати, които бяха наследени от преди приватизацията и обединяването на трите електроразпределителни дружества. Всяка година компанията индексира заплатите на служителите поне с коефициента на инфлация. Поредната стъпка в тази посока беше направена през март 2014 г.

ЧЕЗ е коректен работодател на близо 3880 българи. През годините компанията винаги неотклонно е изпълнявала задълженията си – редовно и в пълен размер са изплащани възнагражденията на служителите и задълженията си към хазната под формата на данъци и осигуровки. ЧЕЗ непрекъснато инвестира в повишаване на квалификацията на своите служители и в подобряването на условията на труд. Компанията е носител на редица награди и международно признание за отговорната си политиката към хората, които работят в нея.

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 369;

е-mail:communications@cez.bg