ЧЕЗ продължава да търси решение за удължаване на живота на ТЕЦ „Варна“ и за запазване на работните места

Всички заинтересовани страни могат да внесат свои предложения в работната група, която ще заседава до 31 октомври 2014 г.

ЧЕЗ ще отчита интересите на служителите при всички разглеждани варианти

ЧЕЗ продължава да търси решение за удължаване на живота на ТЕЦ „Варна“ и за запазване на работните места в централата. В момента работна група между ЧЕЗ и БЕХ анализира  възможността за сформиране на проектно дружество, което да финансира екологизацията на трите по-нови блока на ТЕЦ „Варна“ (4-ти, 5-ти и 6-ти) и да вземе централата под наем. Според подписан меморандум до 31 октомври 2014 г.двете компании ще търсят технико-икономическо решение за удължаване живота на централата. Всички заинтересовани страни също могат да внесат свои предложения за обсъждане и анализ в работната група.

„Правим всичко, което зависи от нас, за постигане на положителен изход. Готови сме също да обсъдим и да направим икономически анализ на всяко предложение на синдикатите или други заинтересовани страни. Междувременно призоваваме за разбиране, търпение и конструктивна дискусия, основана на факти и икономическа логика“, заяви изпълнителният директор на ТЕЦ „Варна“ Минчо Минчев.

„Отчитаме интересите на нашите служители при всеки вариант, който разглеждаме. Независимо от трудните решения, пред които сме изправени, отговорността към служителите е наш основен принцип. И през последните две години, когато ТЕЦ Варна беше принудена да ограничи производството си до минимум и търпеше загуби, запазихме работните места, продължихме да изплащаме възнагражденията коректно и да търсим  решение за удължаване на живота на централата,“ добави Минчо Минчев.

Като собственик на ТЕЦ „Варна“ ЧЕЗ е най-заинтересована да удължи живота на централата. Компаниятае вложила 600 млн. лева за закупуването на ТЕЦ „Варна“ и увеличение на капитала й, а до момента почти няма възвръщаемост от тази инвестиция. През годините след придобиването на централата ЧЕЗ е работила по десетки варианти за удължаване на живота на ТЕЦ „Варна“, сред които екологизация на всичките шест блока, преминаване на алтернативно гориво – газ или друг тип въглища, екологизация на три от блоковете и замяна на останалите три с нов паро-газов блок. Компанията неуспя да реализира тези проекти поради независещи от нея фактори. Част от тях са породени от политиката на ЕС за ограничаване на производство на електроенергия от въглищни електроцентрали и намаляващите цени и търсене на международните пазари. Друга част са свързани с вътрешни фактори - несигурната регулаторна среда в България, забавянето на либерализацията на електроенергийния пазар и тежката криза в сектора.

В тази ситуацията ТЕЦ "Варна" беше принудена да продава основна част от произведената електроенергия на регулиран пазар, под себестойност. Дружеството имаше ограничени възможности да изнася в чужбина и да продава на либерализирания пазар. От 2013 г. ТЕЦ „Варна“ вече не можеше да разчита и на основния си дотогава приход - от студен резерв. Тогава бяха променени правилата за договаряне на студен резерв, като той беше намален драстично. През последните две години централата реално работи едва 5-6 месеца в годината. Всичко това се отрази на финансовите резултати на ТЕЦ „Варна“, която приключи 2013 година със загуба от 67,6 млн. лева.

Съзнавайки ангажимента си като работодател и инвеститор, ЧЕЗ многократно е информирала отговорните институции и заинтересовани страни за състоянието и перспективите пред ТЕЦ „Варна“. В продължение на тези усилия през април 2014 г. компанията се обърна към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и МИЕ с призив да бъде намерена подходяща регулаторна рамка, която да й позволи да инвестира в екологизацията на ТЕЦ „Варна“. За съжаление не беше намерена такава възможност. Като следваща стъпка ЧЕЗ започна преговори с БЕХ.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg