ЧЕЗ организира конкурс за детска рисунка

Компанията ще подкрепи три, предложени от децата каузи, в инициативата „Моето приключение с ЧЕЗтър“

ЧЕЗ организира конкурс за детска рисунка „Моето приключение с ЧЕЗтър“. ЧЕЗтър е основен герой на микросайта на компанията - „Инвестираме в България“ /investiramevbulgaria.com/. ЧЕЗ предизвиква фантазията на децата с темата на конкурса „Искам ЧЕЗтър да помогне на …“. Участниците в конкурса трябва да представят в рисунка идеята си как виртуалният герой да помогне за осъществяването на важна, според тях, инициатива в полза на обществото.

В конкурса могат да участват всички деца на възраст до 12 години, живеещи на територията на Западна България, където ЧЕЗ развива дейност. Той ще се проведе в периода 15 октомври – 30 ноември. Рисунките могат да бъдат изпращани по пощата на адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ 73, стая 305, за Първолета Митева, или на имейл адрес parvoleta.miteva@cez.bg. Изобразителната техника е според предпочитанията на детето. Рисунката трябва да е върху лист с формат не по-голям от А-3 и да бъде придружена с кратко описание на каузата, която детето иска да бъде подкрепена. Комисия от мениджъри в ЧЕЗ ще определи три от идеите, които да бъдат подкрепени от компанията. Журито ще избира сред три възрастови групи – до 6, до 9 и до 12 години включително. Освен подкрепа за избраните от тях каузи, победителите ще получат и по един комплект „Енциклопедия на знанието”. Описание на конкурса и правилата за участие в него са публикувани на уебсайтовете на ЧЕЗ –http://www.cez.bgи http://www.investiramevbulgaria.com/и на Фейсбук страница „We care“ уеб адрес https://www.facebook.com/www.cez.bg.

Инициативата „Моето приключение с ЧЕЗтър“ е част от програмата на компанията за корпоративна социална отговорност „Инвестираме в България“. Тази програма подпомага различни сфери на социалния и обществен живот в регионите, в които ЧЕЗ развива дейност, чрез спонсорство, дарения и доброволчески инициативи. По програмата компанията субсидира реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата, подкрепя млади таланти от различни сфери, подпомага доброволчески инициативи. Подробна информация за социално отговорните проекти на ЧЕЗ може да бъде намерена на investiramevbulgaria.com.

От стъпването си в България преди 10 години ЧЕЗ работи последователно и отговорно, с грижа за своите клиенти, служители и българското общество. За този период компанията инвестира над 580 000 лева в различни инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност.

Пресцентър на ЧЕЗ България

тел. 02/ 8958 526;

моб. 0884655075;

е-mail: communications@cez.bg