68 стотинки от 100 лева сметка остават за електроразпределителната мрежа в Западна България

Въпреки повишаването на цената на тока делът на ЧЕЗ продължава да намалява

 

Делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията продължава да намалява след последното ценово решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 октомври 2014 г. След 1 октомври 2014 г. от сметка на битов клиент 100,03 лв. за поддържане на мрежата в Западна България остават едва 68 стотинки.

„Компанията се нуждае от адекватни постъпления, които да й позволят да доставя сигурно и качествено електрозахранване за над 2 млн. клиенти в Западна България. Намаляване на приходите значително ограничава възможностите ни да поддържаме и развиваме най-голямата електроразпределителна мрежа в страната и създава риск от повишаване на аварийността“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През годините делът на компанията непрекъснато намалява – от 13% през 2006-2007 г. до по-малко от 0,7% през 2014 г. Същевременно делът на останалите участници във веригата производство, пренос  и доставка на електроенергия  се увеличава. Подобно неравнопоставено разпределение на приходите сред участниците във веригата противоречи на основния принцип в ЕС, където всички части по веригата се развиват балансирано.

Намалените приходи се отразиха негативно и върху финансовото състояние на дружествата на ЧЕЗ в България. Само за първите шест месеца на 2014 г. „ЧЕЗ Електро България” АД отчете загуба в размер на 6,6 милиона лева, а „ЧЕЗ Разпределение България” АД – 4,9 милиона лева. Негативните финансови резултати застрашават нормалното функциониране на дружествата и съответно сигурността и качеството на електрозахранването за потребителите.

ЧЕЗ е един от най-големите инвеститори в българската енергетика. От стъпването си в България през 2005 г. компанията е внесла над 2 млрд. лева в икономиката на страната. С извършените инвестиции ЧЕЗ обнови 30% от електропреносната мрежа, намали броя на непланираните прекъсвания на клиент за една година наполовина и присъедини 70 000 нови клиенти.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg