Над 140 000 клиенти на ЧЕЗ избраха електронна фактура вместо нейния хартиен вариант

От началото на годината са направени 15 000 нови регистрации

През първите шест месеца на годината над 15 000 клиенти на ЧЕЗ са се регистрирали за получаването на електронна фактура. Към момента услугата се използва от над 140 000 клиенти, което на практика означава, че са спестени 6,3 млн. листа хартия и са спасени над 700 дървета.

„Електронното обслужване е бъдещето на услугите, не само в нашия бранш. Възможности като електронната фактура не само повишават качеството и бързината на обслужване, но по този начин даваме своя принос към опазването на изчерпаемите природни ресурси. Интересът към обслужването по интернет нараства всяка година – между 15 и 20% годишно се увеличава броят на клиентите, използващи нашите електронни услуги“, казаЗорница Йорданова, директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Електронната фактура все по-бързо започва да замества хартиения носител. Получаването й осигурява на клиентите ни защита на личните им данни, навременно получаване на информацията и достъп до фактурите отвсякъде и по всяко време. От миналата година ЧЕЗ осигури на клиентите си и достъп до персонален онлайн архив с всичките им фактури.

71% от регистриралите се за електронна фактура са го направили по интернет, а останалите клиенти за заявили услугата по телефон и в център за обслужване на клиенти.

Електронната фактура може да бъде заявена безплатно през корпоративния сайт на www.moiteuslugi.bg, www.cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти или с едно обаждане на 0700 10 010. За целта е необходимо да се предостави клиентски номер и имейл адрес. След регистрацията потребителите получават фактурите в PDF формат както в електронния си архив, така и на посочен от тях имейл.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg