22% от инвестициите на ЧЕЗ през септември са за присъединяване на нови клиенти

 

Въпреки драстично ограничените приходи ЧЕЗ осигурява необходимия минимум средства за ремонти и инвестиции

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще инвестира 862 900 лева в електроразпределителната мрежа на Западна България през септември. От тези средства 22%, или 188 хиляди лева, ще бъдат вложени в присъединяване на нови клиенти, което е задължение на компанията по лицензията. Останалите 674,9 хиляди лева ще бъдат инвестирани в ремонт, поддържане и развитие на мрежата.

През септември ще започне реализацията на 24 обекта, които включват 4 трафопоста на територията на град София, в които ще бъдат вложени общо 366,3 хиляди лева.  14 проекта на стойност близо половин милион лева ще стартират в останалите региони, сред които  подмяната на три амортизирани 20-киловолтови кабела в гр. Плевен на обща стойност 70 хиляди лева и изграждане на трафопост в гр. Мездра за 72 хиляди лева.

„За съжаление регулаторните решения от началото на  2013 г. досега не насърчават инвестициите и не са съобразени с интересите на клиентите. Промените в регулаторната среда от началото на 2013 г. не ни дават възможност да инвестираме в мрежата и в подобряване на обслужването с темповете и с обхвата, с които бихме желали“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

През 2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) намали с
90% дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен. Дори и след повишаването на крайната цена с около 2% от 1 юли 2014 г. средствата, които остават в ЧЕЗ продължиха да намаляват,  което ограничава възможностите на ЧЕЗ да поддържа мрежата и създава риск от повишаване на аварийността. Затова ЧЕЗ предлага делът й в крайната цена да бъде възстановен до равнище, което ще позволи поддържането на мрежата. Компанията призова за прозрачно, справедливо и равнопоставено определяне на цените.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg