ЧЕЗ поиска ограничителен режим за снабдяване с електроенергия в общини Георги Дамяново и Берковица

Във връзка с изключително тежката метеорологична обстановка в Община Георги Дамяново  и Община Берковица и регистрираните вследствие на лошото време аварийни изключвания на електрозахранването, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД изпрати до Министерството на икономиката и енергетиката писмо с искане за разрешение на ограничителен режим за електроснабдяването за кв. „Заряница“ в гр. Берковица, за Лопушанския манастир, както и за 11 населени места в община Георги Дамяново (виж списъка по-долу).

Въвеждането на ограничителен режим е възможно в случаите, когато са налице обстоятелства съгласно чл. 72 (1), т. 2 и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 09.06.2004 г. Искането е срокът за възстановяване на електрозахранването за селищата с ограничителен режим да е не по-дълъг от 48 часа, считано от 18:30 ч. на 5 септември.

Към момента засегнати от наводненията са 40 трафопоста на ЧЕЗ, без електрозахранване са 2900 клиенти в Община Георги Дамяново и 300 клиенти в Община Берковица. Най-тежко е положението в с. Говежда и с. Дълги дел, където има и паднали 5 железобетонни стълба на компанията.

Списък със селища, обхванати от поискания ограничителен режим за снабдяване с електрическа енергия в община Георги Дамяново:

1.      с. Георги Дамяново

2.      с. Гавраил Геново

3.      с. Помеждин

4.      с. Равна

5.      с. Меляне

6.      с. Еловица

7.      с. Главановци

8.      с. Копиловци

9.      с. Дива Слатина

10.  с. Говежда

11.  с. Дълги дел