Жителите на Западна България плащат средно 29 лева сметка за ток за юли

Средната сметка се запазва, въпреки нарастването на консумацията на клиентите на ЧЕЗ спрямо същия период на миналата година

Средната сметка за консумираната през юли 2014 г. електроенергия в Западна България е 29 лева – без промяна спрямо юли 2013 г., въпреки че средното количество консумирана електроенергия е нараснало от 171 на 180 квтч. Данните показват, че ръстът в потреблението не се е отразил върху сметката заради по-ниските крайни цени на електроенергията през юли 2014 г. спрямо същия месец на миналата година.

„Напомняме на нашите клиенти при по-дълго отсъствие да изключват електроуредите от контактите. Включените в контакта уреди консумират електроенергия, дори когато са в режим на готовност или реално не работят. Изключването им може да намали потреблението и месечната сметка и същевременно да помогне за предотвратяването на евентуални повреди вследствие на лоши метеорологични условия“,  каза Димчо Станев, Директор „Обслужване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на разумната консумация на електроенергия са важна част от концепцията за корпоративна социална отговорност на ЧЕЗ и са в съответствие с Директивата за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги. ЧЕЗ провежда дългосрочна кампания за насърчаване на разумното и отговорно използване на електроенергията. Като част от нея ЧЕЗ подготви 10 съвета, които могат да намалят сметката на домакинствата за ток с до 15%. В периода февруари-май 2014 г. служители на компанията проведоха образователната инициатива „За децата и енергията“ сред ученици от начален курс от 18 училища  в Западна България. Клиентите могат да намерят допълнителна информация за възможностите за намаляване на потреблението на електроенергия на микросайта на ЧЕЗ http://www.investiramevbulgaria.com/, както и в специализираната секция „Енергийна ефективност“, в раздел „За клиента“ на корпоративния уебсайт www.cez.bg.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg