ЧЕЗ подменя 8 000 метални предупредителни табели с пластмасови

С мярката се цели намаляване на кражбите на елементи от електропреносната мрежа

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва възстановяване на 8000 откраднати метални предупредителни табели от разпределителни касети, трафопостове и железорешетъчни стълбове с пластмасови.С пластмасови ще бъдат поетапно заменени също така и метални електромерни табла и разпределителни касети за ниско напрежение. Чрез планираната инвестиция ЧЕЗ очаква да намалеят кражбите и посегателствата над нейни съоръжения, които застрашават сигурността на електрозахранването и ощетяват клиентите.

Посегателствата увреждат съоръженията от електроенергийната инфраструктура и са една от причините за чести аварии по мрежата. За първите пет месеца от началото на годината те са причинили 159 прекъсвания на електрозахранването в продължение на общо 530 часа. Засегнати са били близо 100 000 клиенти на ЧЕЗ в Западна България.

 „Постоянните кражби на съоръжения ни принуждават да правим извънредни инвестиции със средства, които иначе биха могли да се използват за подобряване на услугите. Това е все по-трудно на фона на влошаващото се финансово състояние на дружествата на ЧЕЗ и рестриктивната регулаторна рамка в сектора. Ето защо, като монтираме табла от полистирол, които не представляват интерес за крадците, се надяваме да ограничим сериозно проявите на вандализъм и да съхраним съоръженията”, каза  Виктор Станчев, директор на „Експлоатация и поддържане” в „ЧЕЗРазпределение България“ АД

От стъпването на ЧЕЗ в България през 2005 г. до края на 2013 г. размерът на преките и непреките щети от посегателства върху съоръжения на ЧЕЗ възлиза на 44 млн. лева. При други обстоятелства компанията би могла да инвестира тези средства в различни подобрения на услугите за клиентите.

През юли Потребителският съвет към ЧЕЗ призова за единни мерки срещу кражбите на съоръжения от инфраструктурата. Участниците в десетото заседание на съвета се обединиха около необходимостта от законодателни промени и среща в широк формат на всички засегнати страни, за да се обсъдят съвместни действия за защита на съоръженията от енергийната, ВиК, телекомуникационната и транспортната инфраструктури.

ЧЕЗ напомня на гражданите, че могат да подават сигнали за злоупотреби и посегателства над съоръженията от електроразпределителната инфраструктура на денонощната информационна линия на дружеството 0700 10 010, на имейл zaklienta@cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg