Ограничителен режим за снабдяване с електроенергия в гр. Мизия

Към 13.00 ч. на 06 август 2014 г. без напрежение са 10 трафопоста в населеното място.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД не може да започне работа по възстановяване на захранването в дадените обекти, тъй като съоръженията по електроразпределителната мрежа са залети с вода. Това са разпределителни уредби, трансформаторни постове, мрежи ниско напрежение.

Срокът, в който населеното място ще бъде без електрозахранване, се удължава, поради обстоятелства, съгласно чл. 72 (1), т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 10 от 09.06.2004 г. 

Срокът за възстановяване на нормалните условия на електрозахранване на засегнатите части на гр. Мизия ще започне след приключване на отводнителните дейности, които се ръководят от сформирания Кризисен щаб.

ЧЕЗ е съпричастна към пострадалите от тежките наводнения в Мизия. Екипите на компанията работят в синхрон със сформирания Кризисен щаб с цел максимално бързо възстановяване на нормалната ситуация в населеното място.

 В продължение на шест денонощия аварийни екипи и специалисти на ЧЕЗ работят в Мизия за отстраняване пораженията по електрическата мрежа, причинени от пороя в града и участват активно в спасителните и възстановителни дейности.

В града има 24 трафопоста, от които в момента не са захранени 5, тъй като се намират в най-ниската част на града и много от домовете, които захранват, са срутени. Служителите на ЧЕЗ са в постоянна готовност за бърза реакция при оттичане на водата.

Съвместната дейност на екипите на дружеството с кризисните щабове на засегнатите от природната стихия населени места на територията на Врачанска област осигурява ефективната реакция за поетапното възстановяване на електрозахранването в районите, в които това е възможно и безопасно.

Списък с трафопостовете без напрежение и засегнатите улици и обекти в гр. Мизия:

 • Трафопост 5 „Техникум“
  • Улици и обекти без захранване: „Лазар Кунчев“, „Митко Палаузов“, „Трети март“, „Сергей Румянцев“
 • Трафопост 12
  • Улици и обекти без захранване: „Баба Тонка“, „Бачо Киро“, „Дафина Черганска“, „Димитър Благоев“, „Цанко Церковски“, „Шипка“
 • Трафопост 1
  • Улици и обекти без захранване: „Цанко Церковски“, СОУ „Цанко Церковски“, „Шипка“, „Вела Пеева“
 • Трафопост 2
  • Улици и обекти без захранване: „Милин камък“, „Васил Левски“, „Освободител“
 • Трафопост 14
  • Улици и обекти без захранване: „Васил Левски“, „Георги Димитров“, ОДЗ „Милин камък“, „Пейо Яворов“, „Девети септември“
 • Трафопост 16
  • Улици и обекти без захранване: „Димитър Благоев“, „Дафина Черганска“, „Лазар Кунчев“
 • Трафопост 9
  • Без захранване: бл. 6, „Ал. Якимов“
 • Трафопост 11
  • Без напрежение: бл. 1, бл. 5, бл. 2, бл. 3
 • Трафопост „В и К Мизия“ (чужда собственост)
 • Трафопост „Мелница Мизия“ (чужда собственост)

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg