Дружествата на ЧЕЗ в България отчетоха обща загуба от близо 11,6 млн.лева за първото полугодие на 2014 г.

Влошаващото се финансово състояние на компанията ограничава възможностите за инвестиции

 През първите шест месеца на 2014 г. публичните дружества от Групата на ЧЕЗ в България реализираха отрицателен финансов резултат от близо 11,6 млн. лева. „ЧЕЗ Електро България” АД отчете загуба в размер на 6,6 милиона лева, а „ЧЕЗ Разпределение България” АД е на минус с близо 5 милиона лева. За сравнение, за същия период на 2013 г. общата загуба на двете дружества е била 3,64 млн. лева.

„Промените в регулаторната среда през последната година и половина ни изправиха пред сериозни предизвикателства. Влошаващото се финансово състояние на дружествата затруднява тяхната дейност, ограничава до минимум възможностите ни за инвестиции в мрежата и така застрашава качеството на енергийните доставки за нашите над 2 милиона клиенти”, коментира
Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През последните години делът на ЧЕЗ в крайната цена непрекъснато се понижава.Само през     2013 г. ДКЕВР понижи с 90% дела на компанията, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен с 11% до 82,45% от крайната цена. Ограничените приходи оказват силен натиск върху възможностите за инвестиции и разходи на компанията за извършване на лицензионната й дейност.

Решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за промяна на цените на електроенергията от 1 юли 2014 г. допълнително ощетява клиентите на ЧЕЗ. Въпреки че крайната цена за региона, обслужван от компанията, е повишена средно с около 2%, средствата, които остават за поддържане и обслужване на мрежата до домовете на 2 милиона клиенти, намаляват. От август 2013 г. ДКЕВР промени регулаторната рамка, в резултат на което ЧЕЗ поема риска да  финансира инвестициите си, без да има яснота кога и в какъв размер регулаторът ще ги признае и включи в регулаторната база на активите.

Дружествата на ЧЕЗ в България са сред най-големите инвеститори в българската енергетика. От стъпването си в България през 2005 г. те вложиха в страната над 2 млрд. лева. С извършените инвестиции ЧЕЗ обнови 30% от електропреносната мрежа, намали броя на непланираните прекъсвания на клиент за една година с 42% за периода 2009-2013 г., присъедини 70 000 нови клиенти и предлага близо 100 вида услуги.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg