ЧЕЗ инвестира 884 хиляди лева в Западна България през юли

Компанията ще вложи близо 200 хил. лева за присъединяване на нови клиенти

 „ЧЕЗ Разпределение България” АД инвестира 884 хиляди лева в рехабилитация и модернизиране на електроразпределителната мрежа на Западна България през юли. На територията на град София ще започне реализацията на 16 инвестиционни обекта на обща стойност 366 хиляди лева. В Югозападна България ще стартират проекти за 148 хиляди лева, а в Северозападна България – за близо 370 хиляди лева.

„Всяка инвестиция, която ЧЕЗ извършва на територията на Западна България, е насочена към подобряване на сигурността качеството на електрозахранването и сигурността на доставките. Спокойствието и комфортът на клиентите са наш приоритет“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

През юли ЧЕЗ Разпределение България започна реализацията на 34 нови инвестиционни проекта в Западна България. Най-значителната инвестиция е реконструкция и модернизация на мрежа ниско напрежение в с. Ягодово, област Монтана. Проектът е на стойност 165 хиляди лева. За присъединяване на нови клиенти в Западна България през юли са заделени 195 хиляди лева.

От стъпването си на българския пазар до края на 2013 г. ЧЕЗ е вложила 728 млн. лева за поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа на територията на Западна България. Благодарение на реализираните инвестиции бяха подменени една трета от мрежите, или близо 20 000 км, бяха присъединени 70 000 нови клиенти, което намали наполовина броя на непланираните прекъсвания и времето за възстановяване на електрозахранването.

 

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg