ЧЕЗ Електро е първото електроснабдително дружество с удостоверение за енергийни спестявания

Сертификатът е получен за изпълнение на индивидуалните цели на компанията

„ЧЕЗ Електро България” АД стана първият търговец с електроенергия в България, който получи от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Удостоверение за енергийни спестявания.Удостоверението бе връчено на 9 юли 2014 г. на Зорница Йорданова, директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“в „ЧЕЗ Електро България“ АД от изпълнителния директор на АУЕР инж. Ивайло Алексиев.

Удостоверението се дава за изпълнение на индивидуалните цели и постигнати енергийни спестявания в резултат на изпълнени енергоефективни мерки на сградата на ЧЕЗ в град Плевен на ул. „Дойран“ 73. Постигнатото енергийно спестяване е оценено чрез извършено обследване на сградата и е в размер на 95,03 MWh/год., а спестените емисии въглероден диоксид са 23,47 t.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като страна - член на Европейския съюз Република България е поела ангажимент за намаляване на крайното енергийно потребление. В Закона за енергийна ефективност са определени задължени лица, на които са поставени индивидуални цели за енергийни спестявания. „ЧЕЗ Електро България” АД, като търговец с електроенергия е едно от тях и трябва да постигне енергийни спестявания за периода 2011–2016 г. в размер на 644 GWh.

„Горди сме, че ЧЕЗ е първото енергийно дружество, което получи такъв сертификат! Дружествата на ЧЕЗ в България влагат много усилия и средства за повишаване на енергийната ефективност. Затова за нас това е признание за реални постижения. Благодарни сме на колегите от АУЕР, които създадоха условия за реализирането на тези дейности“, каза Зорница Йорданова, директор „Маркетинг и подпомагане на продажбите“ на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са изготвили и изпълняват дългосрочна стратегия за популяризиране на енергийната ефективност сред своите клиенти. Инициативите на компанията са предназначени не само да допринесат за устойчивото развитие и опазването на околната среда, но и да формират изцяло ново отношение към потреблението на електроенергия. През миналата година компанията разработи и започна да прилага дългосрочна кампания за насърчаване на разумното и отговорно използване на електроенергията. Част от тази кампания са образователни беседи в основните училища на Западна България, както и популяризиране на мерки за намаляване на потреблението сред различни сегменти на обществото.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg