ЧЕЗ България спечели две награди за PR

Компанията получи специално отличие на КРИБ за образователна програма в начални училища

ЧЕЗ България спечели две награди за ПР в най-стария и авторитетен конкурс в сферата на Връзки с обществеността – „ПР приз“. Официалната церемония по награждаването се състоя на 26 юни. В състезанието се включиха 48 проекта. ЧЕЗ зае първо място в категорията „Кризисен ПР“ и взе специалната награда на КРИБ за образователна програма „За децата и енергията“ в началните училища, реализирана от компанията през 2014 г.

Отличието за „Кризисен ПР“ ЧЕЗ спечели за разработената и изпълнена през периода февруари-ноември 2013 г. стратегия за кризисна комуникация. Нейната цел беше с грижа за клиента да се отговори на обвиненията и атаките срещу международната енергийна компания, да се подобри информираността сред обществото и да се възстанови неговото доверие и доверието на институциите чрез една по-ясна и разбираема комуникация. Беше засилен диалогът с клиентите, извършиха се подобрения в обслужването им и беше създаден фокус върху прозрачността.

Специалната награда на КРИБ ЧЕЗ взе за образователната  програма „За децата и енергията“ , проведена през 2014 г. сред ученици от първи до трети клас в градовете София, Плевен, Монтана, Враца, Етрополе, Благоевград, Сандански, Перник,  Ловеч, Кюстендил и Видин. Първият етап от инициативата се проведе в периода февруари-април и беше на тема „Енергийна ефективност и разумно използване на електроенергията“. Вторият етап на образователните беседи бяха проведени през май на тема „Безопасно използване на електроенергията“.

През 2013 г. ЧЕЗ отново бе с две награди в конкурса „ПР приз“. Отличен с второ място беше проектът „Цветни улици“, в рамките на който бяха изрисувани 100 електрически касети в централната градска част на столицата. Компанията спечели и Специалната награда за ПР проект, насочен към подобряване на градската среда.