ЧЕЗ започна през юни 35 нови инвестиционни обекта за 878,5 хиляди лева

Нов трафопост в с. Герман ще подобри качеството на захранване

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна през юни реализацията на 35 нови инвестиционни обекта на територията на Западна България. В тях компанията влага 878,5 хиляди лева. Близо 470 хиляди лева се инвестират на територията на столицата, 129 хиляди лева в района на Югозападна България, а малко над 280 хиляди лева - в северозападната част на страната.

Най-големият проект, чиято реализация започна през юни, е на стойност 100 хиляди лева. Той включва изграждане на нов бетонен трафопост в с. Герман на столичния район Панчарево. От трафопоста ще бъде захранен обществен басейн и ще бъде подобрено качеството на електрозахранването в района.

„Повече от половината, или 490,8 хиляди лева, от планираните през юни инвестиции са насочени към изграждане и присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа. Всяка инвестиция, която компанията прави, допринася за по-надеждното и сигурно електрозахранване“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

От стъпването си на българския пазар през 2005 г. досега „ЧЕЗ Разпределение България“ АД инвестира в мрежата 728 млн. лева. С направените инвестиции компанията присъедини близо
70 хиляди клиенти, подмени 1/3 от мрежата, изгради 1 827 нови трафопоста, обнови и ремонтира 14 000 трафопоста, подмени 4 504 трансформатора. В резултат на вложените средства в мрежата дружеството успя значително да подобри показателите за качество на доставяната електроенергия. Индексът за средната продължителност на непланираните прекъсвания бе понижен с 30% през периода 2009-2013 г., а средният брой на непланираните прекъсвания на клиент намаля с 55%.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg