Пореден случай на вандализъм над елементи от енергийната инфраструктура на София

Все още се изчислява точния размер на щетите

Вандали откраднаха нулев меден проводник от силовия трансформатор до нулева шина в трафопост на ул. „Юнашка песен“ 22. Това означава, че засегнатите потребители са останали без заземяване, което е довело до масово изгаряне на електроуреди и електромери. Причинената авария  остави 19 блока в кв. „Бъкстон“  без ток. Първият сигнал за липса на ток е подаден  около 6 часа сутринта. Аварийните екипи са  се отзовали на сигнала в 6:20 мин.  В момента се извършва възстановяване на електрозахранването и обход на засегнатите потребители.  

„ Очакваме компетентните власти да вземат адекватни мерки за защита на интересите на населението и съоръженията ни от непрекъснатите посегателства. Настояваме да се затегне режима на изкупуване на скрап и да не се допуска изкупуване на кабели и други инфраструктурни елементи“, каза Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg