Безплатно плащане на сметки за електричество чрез банкоматите на ОББ

Клиентите на ЧЕЗ България вече могат да заплащат напълно безплатно сметките си чрез банкоматите на Обединена българска банка (ОББ).

Клиентите на ЧЕЗ България вече могат да заплащат напълно безплатно сметките си чрез банкоматите на Обединена българска банка (ОББ). Плащанията се извършват с дебитни и кредитни карти, издадени от ОББ, както и с дебитни карти, носещи логото на Борика и карти Маестро, издадени от други български банки.

За да извърши плащането на банкомат, клиентът трябва да избере от главното меню опция „Други услуги”, а след това последователно - „Плащане на услуги”, меню „Електроенергия” и избор на компания ЧЕЗ България. Идентификацията се извършва чрез въвеждане ИТН номер на клиента. След потвърждение на транзакцията, банкоматът издава бележка, съдържаща реквизитите на плащането.

Към момента ОББ разполага със 780 банкомата, като плановете са до края на годината да се увеличат до 850 бр.

Комуникации