ЧЕЗ разработва предложение за експресна услуга за присъединяване на клиенти към мрежата

Компанията предлага индивидуални консултации с цел да улесни клиентите

С цел да облекчи процеса по присъединяване на нови обекти „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага индивидуални консултации и разработва предложение за въвеждане на експресна услуга за някои елементи от процеса. Процедурата на присъединяване на обекти към електроразпределителната мрежа бе обсъдена на деветото заседание на Потребителския съвет към ЧЕЗ България, което се проведе на 29 май в София.

„От доста време работим върху различни варианти как да облекчим процеса на присъединяване към мрежата. ЧЕЗ ще подкрепи всички  инициативи за  законови промени, които ще намалят административните тежести и сроковете по издаване на разрешителни. Убеден съм, че от това ще спечелят не само клиентите на ЧЕЗ, но и на всички електроразпределителни дружества в България“, каза Цветомир Ралчев, директор  „Развитие на мрежата“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

С цел да отговори на все по-високите очаквания на клиентите, през 2013 г. в "ЧЕЗ Разпределение България" АД бе извършена организационна промяна. Тя позволи процесът за присъединяване към мрежата да бъде оптимизиран.

Предложението, което ЧЕЗ разработва в момента, предвижда да бъдат въведени значително по-кратки срокове за получаване на становище и за сключване на договор за присъединяване. Това са първите два от общо трите етапа на присъединяване на нови обекти към електроразпределителната мрежа. Първият етап е за проучване на условията за присъединяване, вторият завършва със сключване на договор и изграждане на необходимите съоръжения, а третият етап приключва със сключване на договор за продажба на електроенергия с доставчик на електроенергия и електрозахранването на обекта.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg