ЧЕЗ е вложила 540 млн.лева, които не са включени в цената от 2008 до 2013 г.

Компанията е финансирала разходи за заплати, материали, амортизация, инвестиции със собствени средства и няма да получи възвръщаемост за тях

ЧЕЗ Разпределение България е вложила 540 млн. лева повече, отколкото са признатите разходи, които влизат в цената на електроенергията за периода на регулаторния одит от 2008 г. до 2013 г. Това показват данните  от редовните годишни одитирани отчети, които компанията внася в ДКЕВР всяка година.

ЧЕЗ Разпределение България е направила лицензионни разходи за над 1,6 млрд. лева за периода на одита, а ДКЕВР е признала едва 1,1 млрд. лева от тях. Това са разходи за лицензионната дейност на компанията като заплати и осигуровки на служителите, разходи за материали, амортизация, инвестиции и други. Те не са били включени в цените. За тях компанията не е получила и няма да получи никаква възвръщаемост.

„Няма как да сме ощетили клиентите, след като реално сме влагали повече, отколкото са ни признавали като ценообразуващ елемент. ДКЕВР знае, че ние правим разходи и инвестираме много повече, отколкото е включено в цената. Години наред регулаторът ни одобряваше едва 40% от разходите за заплати, а не 100%, както би трябвало. Ние, обаче, няма как да работим, ако съкратим 60% от персонала си и финансирахме разликата извън цената на тока,“ заяви Стефан Апостолов, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

За периода 2008-2013 г. ЧЕЗ Разпределение България е отчела близо 752 милиона лева оперативни и административни разходи, а ДКЕВР е одобрила едва 314 милиона от тях – или по-малко от половината. Това са разходи за заплати и осигуровки, закупуване на материали, външни услуги (част от ремонтните дейности на компанията се извършват от фирми подизпълнители), административни разходи, без които компанията не може да изпълнява лицензионните си задължения. Освен това ЧЕЗ Разпределение България е инвестирала в мрежата близо 80 милиона лева повече от признатите от ДКЕВР 436 милиона лева през последните 6 години. С 23 милиона лева повече са и реално отчетените разходи за амортизации в дружеството.

Благодарение на направените инвестиции в разпределителната мрежа ЧЕЗ Разпределение България успя да намали технологичните загуби от 23% през 2005 г. до близо 12% през 2013 г. По този начин компанията спестява по около 100 милиона лева годишно, които в противен случай щяха все още да се губят по мрежата. Всеки регулаторен период ДКЕВР определя граница на признатите технологични загуби за ЧЕЗ Разпределение. Чрез този праг ДКЕВР стимулира компаниите да инвестират, за да постигнат по-голямо намаление на загубите. В случая ЧЕЗ Разпределение е спестила около 140 милиона лева за периода 2008-2013 г., като с тези средства частично са компенсирани изразходваните от компанията над 500 милиона лева за лицензионната дейност, които ДКЕВР не е признала в цената. Всички данни, както за реалните технологични загуби, така и за одобрените от ДКЕВР и извършените от ЧЕЗ разходи, са коректно отразени в редовните годишни одитирани отчети, които компанията внася в комисията.

ЧЕЗ е стратегически инвеститор в българската енергетика, който работи с отговорност към клиентите си въпреки силния регулаторен натиск върху разходите и инвестициите. През последните 9 години компанията е внесла над 2,3 млрд. лева в българската икономика. От тях над 1,6 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на платени данъци, преки инвестиции за закупуването на ТЕЦ Варна и трите електроразпределителни дружества в Западна България и изплатени дивиденти. Тази сума се равнява на бюджетите на министерствата на образованието, на културата и на труда и социалната политика за 2014 г., взети заедно. Отделно са инвестирани 771 млн. лева в обновяване, модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и инвестиции в производство.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg