ЧЕЗ не злоупотребява с господстващо положение

Изявление на ръководството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

“ЧЕЗ Разпределение България” АД не е извършило злоупотреба с господстващо положение. Електрическите стълбове са собственост на дружеството, а цените за отдаване под наем са определени икономически обосновано и законосъобразно, на пазарен принцип при отчитане на всички допълнителни разходи, свързани с това, и от лицензиран оценител.

За решението на КЗК разбрахме от медиите и очакваме да получим от тях мотивите, след което, в законоустановения срок, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще внесе съответното становище и ще предприеме всички действия за защита на интересите на своите клиенти и акционери.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg