ЧЕЗ вложи 15 милиона лева в критичната инфраструктура на София

Проектът за обновяване ще продължи с инвестиции в обем на 6 млн. лева

ЧЕЗ е инвестирала 15 млн. лева в критичната инфраструктура на град София през последните три години. С подменените досега два високоволтови кабела и изграждането на нова напречна връзка в електрозахранването на София, ЧЕЗ постави началото на най-голямата реконструкция на инфраструктурата на столицата за последните 30 години. Програмата за обновяването й през следващите три години ще продължи с три нови проекта – модернизация и повишаване на капацитета на подстанциите „Младост“ и „Фестивална“ и изграждане на още една напречна връзка.

ЧЕЗ е единствената електроразпределителна компания в България, която стопанисва подобна сложна критична инфраструктура. Тя се състои от 26 подстанции, от които 23 са на територията на столицата, 30 км 110-киловолтови кабелни линии и 29 км въздушни електропроводни линии. Това са онези съоръжения и системи, чиято неизправност може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, бизнеса, националното стопанство и държавните институции. Голяма част от тези съоръжения са проектирани и въвеждани в експлоатация през 70-те и 80-те години на миналия век при експлоатационен срок средно 30 години. Те са морално и физически остарели, без остатъчен жизнен цикъл и вече не отговарят на изискванията на един модерен двумилионен град.

 „Инвестициите в критичната инфраструктура на София имат голямо значение за  развитието на града, икономиката и нормалното функциониране на държавата. Въпреки сериозния натиск върху разходите и липсата на яснота кога ЧЕЗ ще възвърне инвестициите си при сегашната регулаторна среда, ние ще продължим да работим в тази посока и занапред“, заяви Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

През 2012 г. ЧЕЗ разработи стратегия, според която в критичната инфраструктура на столицата трябва да бъдат инвестирани 130 млн. лева за период от 10 години. Реализацията на стратегията започна с подмяната на два основни кабела - „Редута“ и „Левски”, захранващи хиляди клиенти, фирми и институции, включително и идеалния център на столицата. През 2013 г. ЧЕЗ изгради нова суха кабелна линия 110 киловолта от подстанция „Хиподрума“ до подстанция „Средец“, наречена кабел „Гешов”, която представлява първата напречна връзка в електроенергийната инфраструктура на столицата. Преди да бъде изграден този кабел, електрозахранването на града следваше класическата структура от 70-те години на миналия век - пръстен от въздушни линии 110 киловолта, диаметрално на който са прокарани диагонални електропроводни връзки, несвързани помежду си.

През следващите три години ЧЕЗ Разпределение България планира да инвестира 6 милиона лева за реконструкция, модернизация  и повишаване на капацитета на подстанция „Младост“ и подстанция „Фестивална“.  Двата проекта ще стартират през 2015 г. и ще  доведат до подобряване на качеството на доставяната електрическа енергия на стотици хиляди клиенти. Третият проект,  чиято реализация също ще започне през 2015 г., е изграждането на втора напречна връзка  в диагоналите между подстанциите „ТЕЦ София“ и „София Юг“ и подстанциите „Хаджи Димитър“ и „София Изток“. Тази връзка ще подобри сигурността и непрекъснатостта на електрическата енергия за потребителите от седем софийски подстанции. Инвестицията ще бъде на стойност 7.7 млн. лева. С тези обекти ЧЕЗ ще осъвремени 110-киловолтовата мрежа съгласно развитата от компанията стратегия. Чрез тяхната реализация чувствително ще се повиши сигурността и качеството на електроснабдяването на града, за да може то да отговори по-пълноценно на изискванията на една модерна европейска столица.

От стъпването си в България в края на 2004 г. до момента ЧЕЗ е инвестирала 771 млн. лева в модернизиране на мрежите, подобряване на обслужването и  производство.Благодарение на извършените инвестиции компанията присъедини 70 000 клиенти, ограничи средния брой на непланираните прекъсвания с 42% и намали наполовина технологичните загуби до 11,98%, спестявайки на българската икономика и енергетика над 100 милиона лева годишно.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg