По искане на ЕСО ще бъдат ограничени ВЕИ мощностите в Западна България

На 05.04.2014 г. от 09:00 ч. до 07:00 ч. на 06.04.2014 г. ще бъде ограничено производството на електрическа енергия от вятърни електрически централи на територията, обслужвана от ЧЕЗ.

Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД разпоредиха на "ЧЕЗ Разпределение България" АД да бъдат ограничени с 60% максималните работни мощности на всички производители на електрическа енергия от вятърни електрически централи, присъединени към електроразпределителната мрежа.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД напомня, че разпорежданията на оперативния персонал на Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД са задължителни за изпълнение от оперативния персонал на ЧЕЗ и за оперативния персонал на производителите на електрическа енергия, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа.