150 екипи на ЧЕЗ се борят с тежки обледявания, счупени и замръзнали съоръжения

Дъжд при ниски температури и леден вятър доведоха до повреди по мрежата

150 аварийни екипи на ЧЕЗ Разпределение се борят в екстремни условия да възстановят електрозахранването на засегнатите от леда клиенти в Северозападна България. Счупени стълбове, скъсани проводници, изкривени и обвити в лед съоръжения в резултат на падналия при ниски температури дъжд и леден вятър, ще бъдат подменени и ремонтирани, за да се възстанови електрозахранването в малки населени места в областите Монтана, Враца, Ловеч и Плевен. Работата на аварийните екипи няма да спира докато бъдат подменят всички обледени и счупени съоръжения.

„Тежките метеорологични условия влияят на мрежата, особено в планинските пресечени райони. Мобилизирахме допълнителни екипи и полагаме всички необходими усилия да отстраним авариите в максимално кратки срокове, доколкото обстановката го позволява. Работим в активно сътрудничество и контакт с местните власти“ каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Нехарактерните климатични условия, на които ставаме свидетели напоследък, изправят екипите на компанията пред тежки изпитания. Дъжд при минусови температури, съчетан с леден вятър, води до явления, които унищожават десетки съоръжения и затрудняват ежедневието на хората, а тяхното възстановяване изисква извънредни ресурси, в т.ч. време и средства.