Деклариране на показания

Декларирайте своите показания, ако не сте осигурили достъп за извършване на реален отчет

Уважаеми клиенти,

Ако нямате възможност да осигурите достъп до електромера си за извършване на реален отчет, можете лично да въведете показанията от него. На база на декларираните от Вас показания ще издадем фактура.

Важно е да знаете, че съгласно Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, услугата се предоставя не повече от 6 последователни месеца.

Декларирайте показания тук