Деклариране на показания | CEZ Electro Bulgaria

Деклариране на показания

Декларирайте своите показания, ако не сте осигурили достъп за извършване на реален отчет

Уважаеми клиенти,
във връзка с промяната на цената на електроенергията, считано от 01.07.2018 г., Ви информираме, че дружествата на ЧЕЗ в България са предприели всички необходими мерки, за да бъде отразена коректно и точно Вашата консумация.

В изпълнение на решението на КЕВР за въвеждане на нова цена на електроенергията за крайни клиенти на регулиран пазар, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започна извънредно отчитане на електромерите.

При желание можете сами да отчетете електромера си и да декларирате показанията на своето средство за търговско измерване.

Показанията, които сте отчели на 30.06.2018 г., могат да бъдат въведени тук в периода от 00:00 ч. на 01.07.2018 г. до 23:59 ч. на 05.07.2018 г.

Декларирайте показания тук